Ρύθμιση απουσιών μαθητών: Με υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα

Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για  την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν …

Read moreΡύθμιση απουσιών μαθητών: Με υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα