Ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις – αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ (νέα ρύθμιση)

Σύμφωνα με το Άρθρο 86 – Αξιολόγηση μαθητών, του νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 136/03.08.2021) 3. Το άρθρο 120 του ν. 4610/2019, περί του ελέγχου της προόδου των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» με ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 120 – Ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις 1. …

Read moreΕνδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις – αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ (νέα ρύθμιση)