Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας από την Τρίτη 9-11-2021

Επειδή τοποθετήθηκαν στο σχολείο νέοι καθηγητές  από την                              Τρίτη  9 /11 /2021 ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα. Επιλέξτε παρακάτω Νέο  συνολικό πρόγραμμα μαθημάτων από  την Τρίτη 9-11-2021    

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. Φ.251/65195/Α5/4-6-2021 εγγράφου μας, σαςενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4777/2021 θεσπίστηκε ότι από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο/η υποψήφιος/α πριν τη συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου θα πρέπει να γνωρίζει, πέραν της βαθμολογίας του/ης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, την ικανότητά του/ης ή μη στις προκαταρκτικές εξετάσεις …

Read moreΔιενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Aνάρτηση Προσωρινών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τις θέσεις μαθητείας

Προσωρινοί  Πίνακες  κατάταξης υποψηφίων για τις θέσεις μαθητείας Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων και δικτύων Επιλέξτε τον πίνακα Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών Επιλέξτε τον πίνακα Τεχνικός οχημάτων Επιλέξτε τον πίνακα Βοηθός βρεφονηπιοκόμων Επιλέξτε τον πίνακα Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων υποψηφίων σε ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΣ, από Παρασκευή 5/11/2021 έως Δευτέρα 8/11/2021       …

Read moreAνάρτηση Προσωρινών Πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τις θέσεις μαθητείας