Το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works”

Το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works”  στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Φορείς που συμμετέχουν:

  • LycéeAmyotd’InvilleFrance – Συντονιστής προγράμματος
  • Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Macedonia Greece
  • Bursa IlMilliEgitimMudurluguTurkey
  • Bursa HürriyetMesleki ve TeknikAnadoluLisesiTurkey
  • IstitutoIstruzioneScolasticaSuperiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” Italy
  • Istituto di IstruzioneSuperiore “A. Meucci” Ronciglione e BassanoRomano (Viterbo) Italy

Στόχος προγράμματος/Τελικό προϊόν:Ο σχεδιασμός εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ μαθητών. Η εφαρμογή θα αποσκοπεί στην απεικόνιση των υπόγειων δικτύων (παροχή νερού, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες). Η εφαρμογή θα χρησιμοποιείται με σκοπό να ενημερώνονται οι χειριστές πριν την κατασκευή τάφρων ή εκτέλεση χωματουργικών εργασιών κατά την διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας.

Συγκεκριμένα: ο χρήστης της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να λάβει τις εξής πληροφορίες:

-Τα είδη των δικτύων (φυσικό αέριο, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα,τηλεπικοινωνιών)

-Τη φύση των σωλήνων (χυτοσίδηρος, PVC,μολύβδου)

-Η ημερομηνία εγκατάστασης του σωλήνα

-Το όνομα του φορέα εκμετάλλευσης και της εταιρείας που πραγματοποίησε τις εργασίες

-Το μέγεθος και βάθος του σωλήνα

Ο χρήστης της εφαρμογής θα έχει την δυνατότητα να εμπλουτίσει την τηλεφωνική εφαρμογή με τις εξής πληροφορίες:

-Την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου

-Τη φύση του χώρου, είδος δικτύων (φυσικό αέριο, νερό κ.λπ.), τοποθέτηση νέου ή ανακαίνιση του αγωγού (επισκευή)

-τη φύση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν

-τις διαστάσεις και τις τιμές.

Έργο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας είναι η ψηφιακή παρουσία του προγράμματος (ονοματοδοσία, λογότυπος, ενημερωτικά έντυπα) και η δημοσιοποίησή του.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας θα υλοποιήσουν μια Πολλαπλασιαστική Δράση (Multiplier Event) μέχρι τη λήξη του έργου.  Κατά την εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση του έργου και των εργασιών των μαθητών, της τηλεφωνικής εφαρμογής και της ιστοσελίδας του προγράμματος. Η εκδήλωση θα απευθύνεται σε  επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, εκπαιδευτικούς στον τομέα των κατασκευών,  επικεφαλής εταιρειών δημοσίων έργων και επικεφαλής τεχνικών υπηρεσιών της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας.