Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Νομού Φλώρινας Τμήματος Τεχνικων Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων Και Δικτύων

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
1 Σκένδος Ιωάννης Κωνσταντίνος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 2/20/1998 2017 18,6 2017 ΝΑΙ
2 Πετρόπουλος Γεώργιος Παναγιώτης Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 9/17/1999 2017 17,0 2017 ΝΑΙ
3 Νικολόπουλος Γεώργιος Αθανάσιος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 9/22/1999 2017 16,0 2017 ΝΑΙ
4 Παυλίδης Δημήτριος Αριστοτέλης Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 4/24/1999 2017 14,4 2017 ΝΑΙ
5 Ακριτίδης Ιωάννης Γεώργιος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 7/7/1999 2017 13,6 2017 ΝΑΙ
6 Μίχος Λάζαρος Δημήτριος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 7/15/1999 2017 13,6 2017 ΝΑΙ
7 Χατζηπαράσχου Αναστάσιος Παρασκευάς Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 9/25/1998 2017 12,6 2017 ΝΑΙ
8 Πέϊου Χρήστος Βασίλειος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 2/10/1997 2015 16,0 2015 ΝΑΙ
9 Ευαγγέλου Λάζαρος Βασίλειος Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 5/2/1997 2015 16,4 2015 ΝΑΙ
10 Γκούγε Σοτιράκ Κιρο Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 4/25/1996 2015 13,1 2015 ΝΑΙ
11 Δράκος Ζήσης Θωμάς Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 8/29/1996 2014 13,4 2014 ΝΑΙ

 

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου Ασκ Τετραδίου -3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 3 Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ Τετραδίου 3.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης