Τομείς και Ειδικότητες

Στο 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας το σχολικό έτος 2015-16 και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με Αριθ. Πρωτ. Φ8/88704/Δ4 /04 -06-2015 λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες  ανά Ομάδα Προσανατολισμού και Τομέα :

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

1. Τομέας Πληροφορικής

Ειδικότητα

  • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

2. Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητες

  • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • Τεχνικός Οχημάτων

3. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Ειδικότητα

  • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

4. Τομέας Δομικών Έργων

Ειδικότητα

  • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

1. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα

  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας

1. Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Ειδικότητα

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Δ. Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

1. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

Ειδικότητα

  • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  • Βοηθός Νοσηλευτή

2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

2.1 Φυσικό επίπεδο – Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΑΛ Πανελλήνιες 2019

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Πανελλήνιες 2020 ∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΑ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

ΔΙΚΤΥΑ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 2 Ασκ. Τετραδίου 2.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

2ο Κεφ. Ασκήσεις Τετραδίου 2.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

Κεφ 2 Ασκήσεις Τετραδίου 2.4

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου - Θέματα Ανάπτυξης

6.5 Ασκήσεις Τετραδίου – Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ. 5ο Ασκησεις 5.6 Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

Κεφ 5ο Ασκήσεις 5.5 Θέματα Ανάπτυξης

3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου -Ασκ Τετραδιου 3.4

 3ο Κεφ. Επίπεδο Δικτύου – Διαδικτύωση Ασκ. Τετραδίου 3.4