Σύνθεση 15μελούς

ΣΥΝΘΕΣΗ 15-ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας   Σχολ. Έτους 2022-2023

Πρόεδρος Μαυρουδή Πολυξένη
Αντιπρόεδρος Καλπατσινίδου Βικτωρία
Γραμματέας Βασιλειάδου Μαρία
Ταμίας Μαρίνη Παρασκευή
Μέλος Παπαδόπουλος Αντώνιος
Μέλος Αποστολίδης Γεώργιος
Μέλος Νίτσας Αναστάσιος
Μέλος Σαράφη Δέσποινα
Μέλος Μηλώσης Χρήστος
Μέλος Ζιώγας Ιωάννης
Μέλος Αγγελίδης Γεώργιος
Μέλος Γκιρκόπουλος Σταύρος
Μέλος Πανόπουλος Στέφανος
Μέλος Δήμου Πέτρος
Μέλος Δημητρίου Σωκράτης
2021-22
Σύνθεση  15μελούς συντονιστικού οργάνου 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας   Σχολ. Έτους 2021-2022

Πρόεδρος Κυρκόπουλος Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος Κυρεζόπουλος Φώτιος
Γραμματέας Γιάντση Ιωάννα
Ταμίας Δημητριάδου Σέβη
Μέλος Κατσουλάκης Γεώργιος
Μέλος Αθανασίου Γαβριήλ
Μέλος ΜπαΪράμ Θεοδώρα
Μέλος Ντίνε Παύλος
Μέλος Χίμα Εντρι
Μέλος Νίτσας Αναστάσης
Μέλος Ράπος Δημήτρης
Μέλος Αγγελίδης  Αλέξανδρος
Μέλος Ζιώγας Βασίλης
Μέλος Αμπατζή Μαρία
Μέλος Τριγωνίδης Παύλος