• 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ έτους 2022

Οι προφορικά εξεταζόμενοι υποψήφιοι του 1ου  ΕΠΑΛ Φλώρινας, θα εξεταστούν στο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Ε.Κ. Ευόσμου, Τέρμα Σμύρνης Εύοσμος Τ.Κ. 56224, (τηλ. 2310 709565).

Εγκύκλιος Φ.152/59138/Α5/20-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΑ8846ΜΤΛΗ-Ρ02)

Οι υποψήφιοι/ες που εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους και γι’ αυτό τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπολοίπων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων, να ακολουθούν τις συστάσεις των εκπαιδευτικών για την κατανομή των υποψηφίων στις σωστές αίθουσες και να έχουν πάντα μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου (καρτελάκι) και αν επιθυμούν ένα μπουκαλάκι νερό ή αναψυκτικό. Επισημαίνεται ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας εντός των εξεταστικών κέντρων είναι υποχρεωτική.

Μετά την κατανομή τους στις αίθουσες, τους χορηγείται το τετράδιο και αναγράφουν τα ατομικά τους στοιχεία στους οικείους χώρους (αν αδυνατούν από μόνοι τους βοηθούνται από τους επιτηρητές). Είναι αυτονόητο ότι οι διατάξεις για τις υποχρεώσεις των εξεταζομένων ισχύουν και για τους υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη στιγμή που θα εισέλθουν στο εξεταστικό κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους.

Στους/στις εξεταζόμενους/ες παρέχεται χρόνος προετοιμασίας, ο οποίος είναι τουλάχιστον ίσος με το χρόνο δυνατής αποχώρησης και δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3) ώρες, προκειμένου να μελετήσουν, να κατανοήσουν τα θέματα και να κρατήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σημειώσεις στο τετράδιο τους, για να τις χρησιμοποιήσουν όταν θα προσέλθουν στην επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν. Ο/Η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τα θέματα, αν αυτό ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Μετά την παρέλευση του χρόνου προετοιμασίας οι υποψήφιοι/ες κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή.

Όταν είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, προσέρχεται ο καθένας ξεχωριστά στην αίθουσα όπου παρευρίσκονται τα μέλη της Επιτροπής Εξέτασης για την αξιολόγησή-βαθμολόγησή του. Στην αίθουσα αυτή παρευρίσκονται υποχρεωτικά τα τρία μέλη, δηλαδή οι δύο βαθμολογητές και ένας τρίτος βαθμολογητής, για την περίπτωση της αναβαθμολόγησης.

Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται και ένας (1) ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου ΚΕΔΑΣΥ ή εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕΔΑΣΥ, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την Επιτροπή.

Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον από την πορεία αξιολόγησης – βαθμολόγησης του εξεταζομένου διαπιστώσει ότι είναι βάσιμο το αίτημά του για παράταση του χρόνου αξιολόγησης – βαθμολόγησης, να του παρέχει κάποια παράταση χρόνου η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα (30’) λεπτά.

Ο/Η εξεταζόμενος/η αναπτύσσει προφορικά στα τρία μέλη – εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των απαντήσεών του μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του στο τετράδιο. Στην περίπτωση των υποψηφίων με δυσλεξία ή δυσορθογραφία και εκτός από την περίπτωση των ασκήσεων γραμματικής δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά λάθη.

Αν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των θεμάτων ή κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο/η εξεταζόμενος /η ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος, τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής αντίστοιχα θα μπορούσε να επαναλάβει άλλη μία φορά την ανάγνωση κάποιου θέματος.

Επισημαίνεται ότι η διαφοροποιημένη διαδικασία που προβλέπει η προφορική αξιολόγηση-βαθμολόγηση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιεική αξιολόγηση ή άλλης μορφής ιδιαίτερη μεταχείριση, αλλά σκοπεύει μόνο στην παροχή της δυνατότητας σε αυτούς τους υποψήφιους να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις, τις οποίες λόγω της πάθησής τους αδυνατούν να εξωτερικεύσουν με τον γραπτό λόγο.

περισσότερες πληροφορίες στη σχετική εγκύκλιο

 

Το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας στο ERASMUS+ σε Πρόγραμμα Συνεργασίας για καινοτομία στην Επαυξημένη Πραγματικότητα στα δημόσια έργα

Πρόγραμμα Erasmus+ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (2021-1-FR01-KA220-VET-000024874) με τίτλο “Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works (CPIARPW)” (Πρόγραμμα Συνεργασίας για καινοτομία στην Επαυξημένη Πραγματικότητα στα δημόσια έργα) και διάρκεια προγράμματος από 01 Νοεμβρίου 2021 έως 01 Αυγούστου 2023

Δεύτερη εταιρική συνάντηση: 10-11 Μαΐου 2022, Senlis Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα γενικά σημεία του προγράμματος, ο στόχος του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, συζητήθηκε η πορεία του έργου και παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών για τις οποίες κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος.

Στόχος του προγράμματος: ο σχεδιασμός εφαρμογής, βασισμένης στη θεωρία της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – AR), για κινητά τηλέφωνα, για την απεικόνιση των υπόγειων δικτύων.

Σχολείο που συμμετέχει στο πρόγραμμα: 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Αναλυτικότερα:

Εταιρική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Εrαsmυs+ COOPERATION PROJECT ΟΝ ΙΝΝΟVΑΤΙΟΝ ΟΝ AUGMENTED REALITY (AR) IΝ PUBLIC WORKS (CPIARPW)

Στις 10 και 11 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των εταίρων στην πόλη Senlis της Γαλλίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2021-1-FR01-KA220-VET-000024874)) με τίτλο “Cooperation project on innovation on Augmented Reality (AR) in public works (CPIARPW)” (Πρόγραμμα Συνεργασίας για καινοτομία στην Επαυξημένη Πραγματικότητα στα δημόσια έργα).

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με πέντε οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης από την Ιταλία, την Τουρκία και τη Γαλλία, που είναι και η συντονίστρια χώρα Η διάρκεια του προγράμματος είναι 22 μήνες (από 01 Νοεμβρίου 2021 έως 01 Αυγούστου 2023).

Εκ μέρους της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας στη συνάντηση συμμετείχαν η υπεύθυνη προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, κα Ευαγγελία Τριανταφύλλου, και ο εκπαιδευτικός και μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του προγράμματος του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας κοc Αντώνιος Αφορόζης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο συντονιστής παρουσίασε τα γενικά σημεία του προγράμματος, τον στόχο του και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Στη συνέχεια, συζητήθηκε διεξοδικά η πορεία του έργου και παρουσιάστηκε από τον κάθε εταίρο η πρόοδος των αρμοδιοτήτων για τις οποίες είναι υπεύθυνος, όπως η δημιουργία της ιστοσελίδας του προγράμματος, το όνομα και ο λογότυπος της εφαρμογής, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με τα στοιχεία για την απεικόνιση του σχεδίου σωληνώσεων και το ευρωπαϊκά νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία και διάθεση της εφαρμογής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ξενάγηση των συμμετεχόντων στους χώρους διδασκαλίας και τα εργαστήρια του επαγγελματικού λυκείου Vocational High School Amyot D’inville, που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος. Επίσης, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με την ομάδα των μαθητών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος εκ μέρους του γαλλικού επαγγελματικού λυκείου, οι οποίοι παρουσίασαν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που δημιούργησαν για τις ανάγκες της εφαρμογής.

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ μαθητών. Η εφαρμογή, βασισμένη στη θεωρία της επαυξημένης πραγματικότητας (Αυgmented Reality – ΑR), θα αποσκοπεί στην απεικόνιση των υπόγειων δικτύων (παροχή νερού, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες), έτσι ώστε οι χειριστές να είναι ενημερωμένοι πριν την κατασκευή τάφρων ή εκτέλεση χωματουργικών και άλλων εργασιών. Με τον τρόπο αυτόν, θα αποφεύγονται εργατικά ατυχήματα και θα ολοκληρώνονται οι εργασίες πιο άμεσα και αποτελεσματικά.

Μεταφορά μαθητών για τις εξετάσεις

Τα λεωφορεία μεταφέρουν τους μαθητές στο σχολείο το πρωί για τις εξετάσεις την ίδια ώρα που τους μετέφεραν για τα μαθήματα.

Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές.

Διαμόρφωση του κήπου της αυλής του σχολείου μας.

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Φλώρινας στα πλαίσια του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ», πραγματοποίησε Σχέδιο Δράσης σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ». Μία από τις υποδράσεις του Σχεδίου δράσης είναι η Διαμόρφωση του κήπου της αυλής του σχολείου μας.

Σκοπός της υποδράσης είναι η επαφή των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον και η εκδήλωση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Στόχος είναι η διαμόρφωση του κήπου της αυλής του σχολικού κτηρίου. Οι μαθητές να αναγνωρίσουν την αξία του νερού, καθώς με το αυτόματο πότισμα που τοποθετήσαμε, επιτυγχάνουμε εξοικονόμηση νερού. Οι νεροσταλάκτες είναι ρυθμιζόμενοι και μπορούμε να αυξομειώσουμε το νερό που στάζουν, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε φυτού.

Στην υποδράση αυτή συμμετείχαν οι μαθητές του Τομέα Γεωπονίας του σχολείου, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, Καραγιάννη Μαρίας, Πυργιλή Παντελή και Δημητρίου Ζήση.

 Επίσης βάψαμε το τοιχάκι που υπάρχει γύρω από τον κήπο της αυλής του σχολείου, για να γίνει ο χώρος πιο όμορφος.

 

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας

Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022, στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης, ομάδα μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας αποτελούμενη από μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους, κ. Πυργιλή Παντελή, κ. Δημητρίου Ζήση και κ. Λαζαρίδου Μαρία, επισκέφθηκαν την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και ιδιωτικό φυτώριο στη Θεσσαλονίκη.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος «Κλιματική αλλαγή – Φυσικές καταστροφές και μέτρα», με σκοπό να ενημερωθούν για τις πιο σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ολοκληρωμένη διαχείριση της γεωργικής παραγωγής σε σχέση με το περιβάλλον, τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και να επισκεφθούν τα εργαστήρια και τους χώρους της σχολής.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω επίσκεψης οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί από τους καθηγητές και τους φοιτητές της σχολής.

Με το τέλος της επίσκεψης οι μαθητές έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις, έχοντας σχηματίσει μια καλύτερη εικόνα για τη συνέχεια των σπουδών τους στο τομέα Γεωπονίας.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και το ιδιωτικό φυτώριο που πρόθυμα ανταποκρίθηκαν στη στήριξη της παραπάνω δράσης.

Διδακτική επίσκεψη των τμημάτων Β΄ τάξης και Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας στο Λογιστικό Γραφείο inovventa

Την Παρασκευή 6  Μαΐου 2022 οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων  του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Λογιστικό Γραφείο  inovventa .

Την Παρασκευή 6  Μαΐου 2022 οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων  του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Λογιστικό Γραφείο  inovventa .

Την Παρασκευή 6  Μαΐου 2022 οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων  του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Λογιστικό Γραφείο  inovventa .  Υπεύθυνη συνοδός καθηγήτρια η κ. Προκοπίου Χρυσούλα.

Οι μαθητές και μαθήτριες με τους συνοδούς καθηγητές κατά την επίσκεψη στο λογιστικό γραφείο παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο μέρος των λογιστικών εργασιών που εκτελούνται από αυτό, ξεκινώντας με  τη σύσταση ενός Νομικού προσώπου, την  ηλεκτρονική έκδοση  βασικών παραστατικών που είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση – πελάτης να εκδώσει για τις οικονομικές πράξεις που διενεργεί, την ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων  με βάση τις γενικές Αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα.

Οι μαθητές  παρακολούθησαν σε ρεαλιστικό χρόνο την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικών με Φορολογικές και Ασφαλιστικές υποχρεώσεων της επιχείρησης – πελάτης του λογιστικού γραφείου.  Επίσης λόγω της παλαιότητας των σχολικών βιβλίων, στα οποία υπάρχουν αναχρονιστικά δεδομένα και πρακτικές, ο υπεύθυνος λογιστής ενημέρωσε τους μαθητές για τις νεότερες οδηγίες  και τα νέα δεδομένα που έχουν πλέον καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, συστήνοντας συνδέσμους που αποτελούν αξιόπιστες πηγές και μέσα οικονομικής ενημέρωσης.

Στόχος της παρουσίασης ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών των αλλαγών και των επιπτώσεών τους, όπως εξάλλου θα κληθούν να κάνουν και σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος

 

Οι μαθητές και μαθήτριες με τους συνοδούς καθηγητές κατά την επίσκεψη στο λογιστικό γραφείο παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο μέρος των λογιστικών εργασιών που εκτελούνται από αυτό, ξεκινώντας με  τη σύσταση ενός Νομικού προσώπου, την  ηλεκτρονική έκδοση  βασικών παραστατικών που είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση – πελάτης να εκδώσει για τις οικονομικές πράξεις που διενεργεί, την ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων  με βάση τις γενικές Αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα.  Οι μαθητές επίσης παρακολούθησαν σε ρεαλιστικό χρόνο την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικών με Φορολογικές και Ασφαλιστικές υποχρεώσεων της επιχείρησης – πελάτης του λογιστικού γραφείου.  Επίσης λόγω της παλαιότητας των σχολικών βιβλίων, στα οποία υπάρχουν αναχρονιστικά δεδομένα και πρακτικές, ο υπεύθυνος λογιστής ενημέρωσε τους μαθητές για τις νεότερες οδηγίες  και τα νέα δεδομένα που έχουν πλέον καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, συστήνοντας συνδέσμους που αποτελούν αξιόπιστες πηγές και μέσα οικονομικής ενημέρωσης. Στόχος της παρουσίασης ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών των αλλαγών και των επιπτώσεών τους, όπως εξάλλου θα κληθούν να κάνουν και σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος

Οι μαθητές και μαθήτριες με τους συνοδούς καθηγητές κατά την επίσκεψη στο λογιστικό γραφείο παρακολούθησαν σε πραγματικό χρόνο μέρος των λογιστικών εργασιών που εκτελούνται από αυτό, ξεκινώντας με  τη σύσταση ενός Νομικού προσώπου, την  ηλεκτρονική έκδοση  βασικών παραστατικών που είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση – πελάτης να εκδώσει για τις οικονομικές πράξεις που διενεργεί, την ενημέρωση Λογιστικών Βιβλίων  με βάση τις γενικές Αρχές της Λογιστικής Επιστήμης και τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα.  Οι μαθητές επίσης παρακολούθησαν σε ρεαλιστικό χρόνο την διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικών με Φορολογικές και Ασφαλιστικές υποχρεώσεων της επιχείρησης – πελάτης του λογιστικού γραφείου.  Επίσης λόγω της παλαιότητας των σχολικών βιβλίων, στα οποία υπάρχουν αναχρονιστικά δεδομένα και πρακτικές, ο υπεύθυνος λογιστής ενημέρωσε τους μαθητές για τις νεότερες οδηγίες  και τα νέα δεδομένα που έχουν πλέον καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, συστήνοντας συνδέσμους που αποτελούν αξιόπιστες πηγές και μέσα οικονομικής ενημέρωσης. Στόχος της παρουσίασης ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες ως προς τον τρόπο διαχείρισης αυτών των αλλαγών και των επιπτώσεών τους, όπως εξάλλου θα κληθούν να κάνουν και σε ρεαλιστικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος

Διδακτική επίσκεψη των τμημάτων Β΄ τάξης και Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας και στην ξενοδοχειακή μονάδα «ΦΑΙΔΩΝ»

Τη Δευτέρα 9  Μαΐου 2022 οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων  του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας και στη Ξενοδοχειακή μονάδα «ΦΑΙΔΩΝ» .  Υπεύθυνη συνοδός καθηγήτρια η κ. Προκοπίου Χρυσούλα.

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Φλώρινας τους μαθητές και τις μαθήτριες υποδέχτηκε και ενημέρωσε στην πολυμορφική αίθουσα του Επιμελητηρίου ο πρόεδρος κύριος Σαπαλίδης Σάββας. Οι μαθητές και μαθήτριες είδαν προϊόντα που παράγονται από τοπικές επιχειρήσεις και εκτίθενται στον εκθεσιακό χώρο της πολυμορφικής αίθουσας. Ενημερώθηκαν για τη λειτουργία δυναμικών επιχειρήσεων του Νομού, τις δυνατότητες και προοπτικές που εμφανίζονται στη μεταλιγνιτική εποχή για την περιοχή. Αναδείχθηκαν καλές πρακτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες,  χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Π.Ε Φλώρινας. Παρουσιάστηκε ο ρόλος, οι δράσεις και οι συνεργασίες του Επιμελητηρίου  με όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις, που σκοπό έχουν την προετοιμασία των εν ενεργεία  και μελλοντικών επιχειρηματιών στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην παγκόσμια κοινότητα όπου πρωταγωνιστεί η επιχειρηματικότητα.

Κατά την επίσκεψη των μαθητών στο ξενοδοχείο ΦΑΙΔΩΝ αφού έγινε ξενάγηση σε όλους τους χώρους και τα τμήματα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την διαδικασία ηλεκτρονικών κρατήσεων καταλυμάτων και προσφερόμενων υπηρεσιών του ξενοδοχείου.  Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά του τόπου που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τουριστών, οι προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, οι δυσκολίες του κλάδου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαιτέρως στη Δυτική Μακεδονία.

Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα  να δουν την εφαρμογή των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που απέκτησαν κατά τη φοίτηση τους, στις υπάρχουσες επιχειρήσεις και θεσμούς κατά την ώρα λειτουργίας αυτών.

Διδακτική επίσκεψη των τμημάτων Β΄ τάξης και Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Φλώρινας και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ginius kids.

Την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων  του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Φλώρινας που στεγάζεται στο 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας και στο ιδιωτικό Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ginius kids. Υπεύθυνη συνοδός καθηγήτρια η κ. Προκοπίου Χρυσούλα.

Οι μαθητές και μαθήτριες με τους συνοδούς καθηγητές κατά την πρώτη επίσκεψη στο ΕΝΕΓΥΛ, ενημερώθηκαν από την υπεύθυνη καθηγήτρια του ΕΝΕΕΓΥΛ για τη λειτουργία, την οργάνωση, δομή  ενός δημόσιου οργανισμού, τα διδασκόμενα μαθήματα και τις προοπτικές εξέλιξης των μαθητών . Οι μαθητές των δύο σχολείων συζήτησαν για θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη δημόσια εκπαίδευση και  την αναγκαία παρουσία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Στη δεύτερη επίσκεψη ο υπεύθυνος του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης υποδέχθηκε τους μαθητές και τους ξενάγησε στους χώρους που χρησιμοποιούνται από το κέντρο με σκοπό την εφαρμογή των δράσεων που πραγματοποιούνται προς απασχόληση των μικρών παιδιών.  Παρουσίασε και ανέπτυξε τους στόχους της επιχείρησης, τη νομική μορφή, δυνατά και αδύνατα σημεία κατά την εφαρμογή της μεθόδου POST, τη χρηματοδοτική πηγή στήριξης και την κατάσταση της αγοράς  που θα αντιμετωπίσουν οι εν δυνάμει μελλοντικοί επιχειρηματίες που βρίσκονται μεταξύ των μαθητών.

 

Διδακτική επίσκεψη των τμημάτων Β΄ τάξης και Γ΄ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας στο κατάστημα βιολογικών τροφίμων «ΤΡΟΠΟΝ ΤΙΝΑ», στο λογιστικό γραφείο του κ. Γεράσιμου Χαρίσιου

Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων  του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη σε κατάστημα βιολογικών τροφίμων και σε λογιστικό γραφείο. Υπεύθυνη συνοδός καθηγήτρια η κ. Προκοπίου Χρυσούλα.

Οι μαθητές και μαθήτριες με τους συνοδούς καθηγητές επισκέφθηκαν το κατάστημα λιανικής πώλησης βιολογικών προϊόντων και ειδών διατροφής «ΤΡΟΠΟΝ ΤΙΝΑ». Οι υπεύθυνες του καταστήματος παρουσίασαν την επιχειρηματική ιδέα τους για την ύπαρξη ενός καταστήματος με μη βιομηχανικά επεξεργασμένα τρόφιμα, τις καταναλωτικές ανάγκες της αγοράς της Φλώρινας σε θέματα διατροφής, τα δίκτυα προμήθευσης των συγκεκριμένων τροφίμων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο πώλησης που απευθύνεται σε συγκεκριμένο πελατολόγιο.

Ο κύριος Χαρίσιος Γεράσιμος κατά την επίσκεψη των μαθητών παρουσίασε τη ροή  λογιστικών εργασιών που εκτελούνται στο γραφείο του, δίνοντας παραδείγματα συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων , διαφόρων οικονομικών περιπτώσεων σε πραγματικό χρόνο.  Ενημέρωσε τα παιδιά για θέματα που αφορούν τον κλάδο των Λογιστών , τις διαδικασίες ένταξης ενός νέου λογιστή στον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο.

Οι μαθητές κατά την ενημέρωση τους στους επισκέψιμους χώρους είχαν την ευκαιρία να συσχετίσουν, να αξιολογήσουν, να κρίνουν και να αντιπαραθέσουν τις  πληροφορίες που παρουσιάστηκαν,   με τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που διδάχθηκαν μέσα στις σχολικές αίθουσες, να γνωρίσουν από τα έσω επαγγελματικές επιλογές, τις οποίες καλούνται να σπουδάσουν από τον τομέα που φοιτούν.

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για μαθητές και γονείς της Α΄τάξης ΕΠΑ.Λ και Γ΄τάξης Γυμνασίων

Το 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας  διοργανώνει ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για μαθητές  και γονείς με θέμα:

« Οι ειδικότητες του 1ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας και οι προοπτικές συνέχισης  των σπουδών».

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  17  Μαΐου και ώρα  19:00

Ο σύνδεσμος για να συνδεθείτε στη εκδήλωση είναι:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/amakatsori

Πληροφορίες: 2385046137 – 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος Αρχιτεκτονικό Σχέδιο των ΕΠΑΛ

Όπως ήδη γνωρίζετε, οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ που θα εξεταστούν στο μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο θα χρησιμοποιήσουν κόλλες Γραμμικού Σχεδίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:

Για το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο δίνεται στους υποψήφιους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 μ. Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 μ. Χ 0,58 μ.. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων ανάλογων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο, περίπου σε διάσταση Α4), μολύβια με διαφορετική σκληρότητα για διαφορετικά πάχη γραμμών, όργανα για σχεδίαση με μολύβι ή με σινική μελάνη, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ξύστρες κ.λπ.), καθώς και μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται, όμως, να χρησιμοποιούν συστήματα σχεδίασης, δηλαδή ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες ή μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων, αυτοκόλλητα (ράστερ, λετρασέτ κ.λπ.) γραμμάτων ή γραμμοσκιάσεων, κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα σε διάφορες κλίμακες, ένα: είκοσι, ένα: πενήντα κ.λπ.), κομπιουτεράκια και μοιρογνωμόνιο.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Πρόεδροι των Εξεταστικών Κέντρων ΕΠΑ.Λ. 2022 (καθώς και οι Πρόεδροι των Β.Κ. για τους προφορικά εξεταζόμενους), αφού ελέγξουν και επιβεβαιώσουν ότι έχουν υποψηφίους στο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», όπως φροντίσουν για την αναπαραγωγή της παρούσας τόσες φορές, όσοι είναι οι εν λόγω υποψήφιοι και να μοιραστεί από ένα αντίγραφο σε καθέναν από τους υποψηφίους αυτούς.

Τέλος, παρακαλούμε να επανελέγξετε την επάρκεια σε κόλλες γραμμικού σχεδίου όσοι έχετε υποψηφίους του παραπάνω μαθήματος.

πηγή: σχετικό έγγραφο ΥΠΑΙΘ