Οδηγίες εγγραφής Μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 39731/Δ2 20-3-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, πρέπει κάθε μαθητής/μαθήτρια να εγγραφεί στο SCH (ΠΣΔ -Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) από τον κηδεμόνα του. Προσοχή! Καταληκτική ημερομηνία 30/03/2020 Πατώντας στο Οδηγίες εγγραφής μαθητή θα βρείτε λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε. Επίσης πατώντας στο Βίντεο με οδηγίες για …

Read moreΟδηγίες εγγραφής Μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο