Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων των υποψηφίων των ΕΠΑΛ για το 2022

Απόφαση Φ6/85271/Δ4/14-07-2021 (ΦΕΚ 3147/Β/19-07-2021) του Υπουργείου Παιδείας. Αποφασίζουμε τον καθορισμό της διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ, για το σχολικό έτος 2021-2022 ως εξής: Διαβάστε εδώ την απόφαση  

Ενημέρωση για το μηχανογραφικό

Όσοι μαθητές δεν έχετε πάρει κωδικό και θέλετε κωδικό για να κάνετε μηχανογραφικό ή βοήθεια για να καταθέσετε το μηχανογραφικό σας,  μπορείτε να έρθετε στο σχολείο αύριο Τετάρτη 21/7/2021 και την επόμενη Τετάρτη 28/7/2021 από τις 9:00 π.μ. -13:00 μ.μ.