ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΣΤΟ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ -ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Σχετικά με την εξέταση της αγγλικής γλώσσας οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας      μέχρι     τις 09:30 π.μ. το αργότερο

ΑΓΓΛΙΚΑ      ΣΑΒΒΑΤΟ      18-6-2022          10:00 π.μ.