Πρακτικό Ανακοίνωσης Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων Για Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. Ν. Φλώρινας-2017-2018

ΠΡΑΞΗ 3η

Σήμερα ημέρα Πέμπτη 19/10/2017 σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με αρ. Πρωτ.: 6306/04-10-2017 μετά το πέρας των ημερομηνιών ενστάσεων επί του προσωρινού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της τάξης μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας, συνεδρίασε η τριμελής επιτροπή επεξεργασίας των ενστάσεων των υποψηφίων μαθητευομένων του ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας που ορίστηκε με αριθμό πράξης 1η/16-10-2017 και αφού κατά το οριζόμενο διάστημα υποβολής εντάσεων  17-18/10/2017 δεν υποβλήθηκε καμία  αίτηση ένστασης ο οριστικός  πίνακας κατάταξης διαμορφώθηκε  ως εξής:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Αντωνίου Αφροδίτη Χρήστος 16,9 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2 Καρατζά Δέσποινα Παύλος 16,9 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
3 Τοπάλης Πέτρος Κωνσταντίνος 16,8 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
4 Δουδάκης Ιωάννης Αθανάσιος 16,4 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
5 Σακουλέβα Σουλτάνα Ιωάννης 16,2 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
6 Κατσανίδης Δημήτριος Χρήστος 14,8 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
7 Λαζαρίδης Ζήσης Περικλής 14,4 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
8 Μαραγγός Παντελής Κωνσταντίνος 14,2 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
9 Γκόγκος Νικόλαος Γεώργιος 13,7 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
10 Τάγκας Πέτρος Μιχαήλ 13,6 2016-2017 Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
11 Τάνση Γεωργία Αθανάσιος 12,5 2014-2015 Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας