Προσωρινοί πίνακες κατά ειδικότητα υποψηφίων μαθητών που κατέθεσαν έγκυρες αιτήσεις στο σχολείο μας στα πλαίσια του Προγράμματος «Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας» Γ΄ Φάση Περιόδου 2018-2019

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις).

Ακολουθούν οι προσωρινοί πίνακες

ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2018-10-10-09-55-23
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 832 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,1
2 408 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16
3 728 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,1
4 1881 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18
5 680 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,8
6 3970 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1783 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,4

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2018-10-10-09-54-13
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 2611 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13
2 2978 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,4
3 4021 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,5
4 4046 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,2
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
591 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,7

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2018-10-10-09-54-23
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 555 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,6
2 1650 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
3 4471 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,2
4 234 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,9
5 1045 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,7
6 289 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,6
7 3881 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,9
8 2097 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,4
9 4299 2011 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 12,4
10 3735 2005 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 17,5
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2018-10-10-10-04-34
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 2713 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,1
2 3248 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,6
3 4212 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,1
4 4676 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,2
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
491 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,5
2189 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 11,9
3081 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 11,2
3667 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,6
3767 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 11,5
3936 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,3

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018-10-10-10-32-34
Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 989 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,9
2 4085 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,9
3 3821 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 16,1
4 4432 2015 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,5
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
797 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,1
1027 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,3
2814 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,1
2866 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,9
2929 2013 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12,9
3162 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
4131 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,9